Lễ tổng kết năm học 2018-2019, Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế George Washington trao học bổng cho học sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm