Danh sách gồm 1 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Kim Thoa Văn thư

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386