Danh sách gồm 2 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trịnh Văn Chánh Hiệu trưởng trinhvanchanhpy@gmail.com
2 Đặng Thị Vân Lam Bí Thư Chi bộ 0843830704

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386